Klein leed

Wat is klein leed?

Klein leed is klein verdriet, hoewel er geen tranen over je wangen
biggelen. Klein leed is een gevoel van "niet fijn", dat je denkt
"Hm, jammer". Het is geen hartgrondige verwensing, geen
hamer op de duim, maar een lichte doch beklemmende teleurstelling
in de techniek, de biologie of het leven in het algemeen.

Garbage encryption

View

Constructie

Peligro

Ruig spul

Peaceful

Tuo/tiu

Brandslanghaspel

"Glasvers?"

Post

Onfortuinlijke duif

Mooo

Sterke vrouwen

Obey the line

Please take care

Logo?