You are here

De mens is het enige dier voor wie zijn eigen bestaan een probleem is dat hij moet oplossen.
— Erich Fromm